הטבה בתעריפי המים מי אביבים

צרכן הזכאי להטבה בתעריף המים ומתגורר בת"א, על מנת לממש הטבה זאת ממי אביבים
יש להגיש טופס זה עם צילום תז של הזכאי והספח.