מי אביבים התקנת מד מים

טופס זה משמש לצרכנים הרוצים להתקין מד מים של חברת מי אביבים במקרה של אובדן מד מים או פירוקו.
סכום אגרת המים מפורט בטופס.