טופס העברת זכאות מי אביבים

צרכן הזכאי לקבלת הטבה בתעריף המים ממי אביבים ורוצה להעביר כתובת לזכאות זאת,
או לבטל הזכאות, מתבקש למלא את פרטיו ופרטי הכתובת החדשה בטופס להורדה.