בקשה לביצוע בדיקות נוספות מי אביבים

צרכן המבקש לבצע בדיקות נוספות, מתבקש להגיש טופס זה לחברת המים מי אביבים.
עלות הבדיקות מפורטות בטופס.