עריכת בירור לצריכת המים מי אביבים

צרכן המבקש לבדוק את חיוב צריכת המים  מחברת מי אביבים, מתבקש להגיש טופס זה עם כל פרטיו.
יש לצייין את תקופת החיוב המבוקשת לברור ופרטי הצרכן כפי שמפורט בטופס.