אישור למי שאינו צרכן של מי אביבים

טופס עבור קבלת אישור מחברת מי אביבים כי הצרכן הוא לא צרכן של החברה.
יש למלא את הפרטים בטופס.