תאגיד מים הרי נצרת – טופס לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי

טופס לחיוב חשבון המים באמצעות כרטיס אשראי עבוד תאגיד המים הרי נצרת.