תאגיד הרי נצרת – טופס הוראת קבע להורדה

טופס לחיוב חשבון באמצעות הוראת קבע לבנק להורדה של תאגיד המים הרי נצרת.