עדכון מס' נפשות הגיחון מקוון

טופס זה הוא מקוון וניתן לעדכן בו את מס' הנפשות עבור חברת המים הגיחון בירושלים והסביבה.