טופס הנחה בארנונה לסטודנטים ומטעמי הכנסה תל אביב

טופס המשמש לבקשת הנחות בארנונה מעיריית תל אביב לבעלי הכנסה נמוכה.
על מבקש ההנחה לצרף אישורים מתאימים ולמלא את הטופס להורדה כנדרש.