בקשה להנחה בארנונה למחזיק שהוא נזקק עיריית תל אביב

אזרח המוגדר כנזקק, כפי שמפורט בטופס להנחת ארנונה , רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה מעיריית תל אביב.
על מגיש הבקשה לצרף אישורים מתאימים להוכחת הנימוקים.