בקשה לביטול הוראת קבע בכרטיס אשראי או בבנק ארנונה

אזרח המבקש לבטל הוראת קבע לחיוב חשבון בגין ארנונה לעיריית תל אביב מתבקש למלא טופס זה עם פרטי החיוב לחשבון הארנונה ולשלחו.