ערעור על דו"ח חניה עיריית ירושלים

טופס זה משמש על מנת לערער על קבלת דו"ח חניה לעיריית ירושלים.
על המערער למלא את הטופס כראוי ולפרט מדוע הוא מערער על דוח החניה שקיבל.

Watch Full Movie Online Streaming Online and Download