טופס פניות הציבור לאגף שרותי החניה עיריית ירושלים

טופס זה משמש לפניות הציבור אל אגף החניה בעיריית ירושלים. הטופס ניתן למילוי מקוון ואין צורך להדפיסו.
שימו לב כי זה טופס זה לא משמש כערעור על דו"ח חניה לטופס המתאים בנושא ערעור על דוח לחצו כאן.