טופס חידוש זכאות לחניה לנכה ליד העבודה – עיריית ירושלים

נכה הקיבל זכאות לחניה בלעדית ליד מקום העבודה ועליו לחדש את זכאותו.
על מגיש הבקשה לחידוש חניה בסמוך למקום העבודה, למלא את הטופס כראוי ולצרף מסמכים מתאימים. הטופס מקוון.