טופס חידוש זכאות לחניה לנכה ליד המגורים – עיריית ירושלים

נכה המבקש לחדש את זכאותו לחניה בלעדית ליד מקום מגוריו, מתבקש למלא טופס מקוון זה.
יש לצרף אישורים מתאימים.