טופס בקשה לתו חניה עיריית ירושלים

תושב העיר ירושלים , זכאי לקבלת תו חניה איזורי בהתאם למילוי הטופס ועמידה בקריטריונים שקבעה עיריית ירושלים.
אל הבקשה לתו חניה אזורי יש לצרף רישיון רכב, תמונות פספורט ורישיון נהיגה בתוקף.