טופס בקשה להקצאת מקום חניה בלעדי לנכה ליד המגורים להורדה

נכים בעלי תו נכה העומדים בקריטריונים הרשומים בטופס, רשאים להגיש בקשה לקבלת מקום חניה אישי ליד מקום מגוריהם.
להגשת בקשה לעיריית ירושלים יש למלא את הטופס המקוון או  אישורים מתאימים.