טופס בקשה להקצאת מקום חניה בלעדי לנכה ליד העבודה

נכה אשר עומד בקריטריונים, רשאי להגיש בקשה לעיירית ירושלים לקבלת מקום חניה קרוב למקום העבודה שבו הוא עובד.
יש למלא את הפרטים בטופס המקוון ולצרף אישורים מתאימים.