בקשה להפחתת חוב חניה עיריית ירושלים

טופס זה משמש לבקשת הנחה בחובות דוחות חניה מעיריית ירושלים.
ניתן להגיש בקשה זאת בעקבות נסיבות שאינן תלויות במבקש כמו שהיה בחו"ל. יש להחתים רשם בית משפט או עו"ד.

טופס מקוון לבקשת הפחתת חוב בדוחות חניה עיריית ירושלים.