פטור מארנונה לנכס לא ראוי לשימוש

נכס אשר בעליו מבקש לקבל פטור מארנונה בעקבות מצבו של הנכס שאינו ראוי לשימוש.
בקשה לפטור בעקבות מארנונה בעקבות נכס שנהרס לחלוטין או ניזוק ולא ניתן להשתמש בו.
את הטופס לפטור יש למלא כמפורט ולצרף אישורים ותמונות של הנכס.

טופס מקוון לבקשת פטור מארנונה לנכס לא ראוי לשימוש