טופס שינוי מחזיקים בנכס עיריית ירושלים

במקרה של עזיבת משכירים דירה והעברתם למחזיק אחר בנכס, יש למלא את הטופס ולשלחו לעיריית ירושלים.
טופס זה משמש גם להעברת חיוב התשלום אל הדייר הנכנס ולא על בעל הנכס/הדייר היוצא.

הודעה על סיום החזקת משכיר בנכס – טופס מקוון.