טופס פניה לוועדת ערר לענייני ארנונה – עיריית ירושלים

פנייה לוועדת ערר בנושא ארנונה בעיריית ירושלים, ניתן למלא את הטופס המקוון או הידני ולשלחו לעיריית ירושלים.
ניתן לצרף לערר תמונות, חוזי שכירות וכד'.

טופס מקוון לפנייה לוועדת ערר עיריית ירושלים ארנונה.