טופס הנחה בארנונה עיריית ירושלים להורדה

טופס זה מיועד לאלו המבקשים לקבל הנחה בארנונה מטעמי הכנסה.
לטופס יש לצרף אישורים כגון תלושי שכר/פנסיה,
במידה שבדירה יש  מס' שותפים הזכאים להנחה, יש להגיש את בקשות ההנחה של כל השותפים ביחד, והנחה תינתן לכל   זכאי לפי חלקו היחסי בשטח הדירה.

טופס מקוון כאן.