טופס הוראת קבע ארנונה ירושלים

טופס זה מיועד לתשלום בהוראת קבע דרך הבנק לחיוב חשבון הארנונה לעיריית ירושלים.
יש למלא את הפרטים ולהחתים את הבנק.

הרשאה לחיוב חשבון: ארנונה-טופס מקוון.