הרשאה לחיוב חשבון ארנונה-חינוך עיריית ירושלים

טופס הרשאה לחיוב חשבון ארנונה לחינוך לעיריית ירושלים.
יש למלא את הטופס במלואו ולפעול ע"פ ההנחיות.