הנחת ארנונה לאזרח ותיק ירושלים

טופס זה משמש עבור אזרח ותיק המבקש לקבל הנחה בארנונה ( 30% הנחה ).
לפרטים וזכאות ראו בטופס המצורף.

בקשה להנחת אזרח ותיק בארנונה – טופס מקוון.