הנחה בארנונה לעסק עיריית ירושלים

בית עסק אשר מבקש לקבל הנחה בארנונה ועומד בתנאים המפורטים בטופס להורדה.
יש לצרף אישורים על הכנסות בית העסק ומסמכים נוספים הנדרשים.

טופס בקשה להנחה בארנונה לבית עסק-מקוון