הנחה בארנונה לנזקק עיריית ירושלים

נזקק- אדם שנגרמו לו הוצאות גבוהות במיוחד בעקבות טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחה, או בגלל אירוע שהביא להחמרה משמעותית במצבו.
אדם זה רשאי להגיש בקשה להנחה בארנונה מעיריית ירושלים באמצעות הטופס מטה.

לטופס מקוון להגשת בקשה להנחת נזקק בעיריית ירושלים