הנחה בארנונה להורים עצמאים עיריית ירושלים

טופס זה מיועד לבקשת הנחה בארנונה להורים שאחד מהם עצמאי.
יש למלא ולצרף אישורים כנדרש.