סלקום-טופס צפייה בחשבונית באתר להורדה

על מנת לאפשר למנויים תחת אותו חשבון לצפות במידע באתר כמו צפייה בחשבונית, שיחות יוצאות וכו', יש למלא טופס זה.
במקרה של חברה יש לצרף אישור מורשה חתימה לטופס.