סלקום-טופס הרשאה וייפוי כח למספר סלקום להורדה

לקוח סלקום אשר רוצה לייפות כוחו של אדם אחר בכל הקשור לקבלת מידע על חשבוניות, ביצוע פעולות וכו'.
מיופה הכוח מוגדר ע"י הלקוח בלבד ובכפוף להצגת תעודת זהות וחתימה על טופס זה.
בטופס ניתן לסמן אילו פעולות יהיה רשאי מיופה הכוח לבצע.