סלקום-טופס העברת בעלות ללקוח פרטי להורדה

לקוח פרטי של סלקום הרוצה להעביר את בעלות של מס' הטלפון שלו ועל המכשיר שלו לאדם אחר, מתבקש למלא טופס זה.
השרות כרוך בתשלום ויש לצרף מסמכים רלוונטיים כפי שמפורטים בטופס להורדה.