סלקום-טופס הוספת שם לקוח ללקוחות פרטיים להורדה

טופס זה מיועד ללקוחות פרטיים בחברת סלקום אשר רוצים להוסיף שם של אדם נוסף בחשבונית.
כל כרטיס לקוח רשאים להיות 2 לקוחות מקסימום. שרות זה כרוך בתשלום והוא עבור לקוחות פרטיים ולקוחות סוהו בלבד.
יש לצרף לטופס צילום ת.ז של הלקוח המתווסף לחשבונית.