סלקום-טופס בקשה לעדכון פרטי לקוח נפטר להורדה

במקרה של פטירתו של אדם ובקשה לחברת סלקום לבצע העברת בעלות או ניתוק קו או העברתו לקו טוקמן, יש למלא טופס זה בצרוף אחד מהאישורים המופיעים לסימון בטופס.