ביטוח לאומי-טופס 5025 תביעה אישית לקצבת ילדים להורדה

מיועד עבור קבלת קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי עבור הורים שאינם מקבלים קצבה או במקרה של העברת הילדים לאפוטרופוס/ממונה או מהורה להורה.