ביטוח לאומי- טופס עדכון פרטי בנק לקצבת ילדים למילוי מקוון

מילוי טופס מקוון לשינוי פרטי בנק לקבלת קצבאות ילדים מהמוסד לביטוח לאומי. קצבת הילדים משולמת לאם ולכן פרטי הבנק הם של האם או חשבון משותף לשני ההורים.
בסיום מילוי הפרטים לעדכון פרטי הבנק שאליו רוצים לקבל את קצבת הילדים ובדיקת הפרטים ותקינותם ישלח מסרון על רישום הפרטים.  לאחר בדיקת אימות מול הבנק שאותו רשמתם תישלח הודעה בכתב לפי הכתובת המופיעה במשרד הפנים.
טופס מקוון לעדכון פרטי בנק לקצבת ילדים.