ביטוח לאומי-טופס תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגעי עבודה (282) להורדה

טופס זה מיועד לבקשת תשלום למענק דיור/אביזרי עזר/רכב לנפגעי עבודה.
בטופס יש לציין את פרטי חשבון הבנק ולמלא את הטופס כראוי.