ביטוח לאומי-טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (211) להורדה

מיועד לשכיר או לעצמאי המבקשים לקבל דמי פגיעה כתוצאה מתאונת עבודה או מחלת מקצוע.
מיועד גם עבור מתנדב שנפגע במהלך פעולת ההתנדבות.
יש לצרף אישורים המפורטים בטופס להורדה.