ביטוח לאומי-טופס תביעה לתשלום גמלה לבני משפחה של מי שנפטר מפגיעה בעבודה (213) להורדה

תביעה זאת למוסד לביטוח לאומי משמשת עבור תשלום לקבלת גמלת "תלויים" לבני המשפחה של מבוטח בביטוח נפגעי העבודה, שכיר או עצמאי , אשר נפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה או התנדב ונפטר עקב פעולת התנדבות.
יש לצרף אישורים מתאימים הרשומים בטופס וכן לחתום על התביעה.