ביטוח לאומי-טופס תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (200) להורדה

טופס זה משמש למי שהוכר כנפגע בעבודה מהמוסד לביטוח לאומי ונפגע בתאונת עבודה או חלה במחלת מקצוע.
לאחר שהתובע מגיש תביעה לקביעת נכות מהעבודה, הוא יזומן לוועדה רפואית אשר תקבע אם נותרה לו נכות בעקבות הפגיעה בעבודה ולאיזה דרגת נכות הוא זכאי.
יש לצרף אישורים לפי הנדרש בטופס.