ביטוח לאומי-טופס תביעה לדיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות -תקנה 15 ( 215) להורדה

טופס זה משמש עבור בקשה לדיון מחדש בדרגת הנכות של התובע בעקבות ירידה בהכנסה של התובע.
לנכה בעל דרגת נכות לצמיתות של מעל 20% ומעלה.
בנוסף, הפגיעה גרמה לירידה ניכרת בהכנסותיו לא לזמן מוגבל וחלפה שנה לפחות ולא יותר מ-5 שנים מקבלת הדרגה הרפואית בוועדה.
יש לצרף מסמכים מתאימים ע"פ הפירוט בטופס להורדה.