ביטוח לאומי-טופס נכות מעבודה כתב ויתור סודיות רפואית (7103) להורדה

טופס זה מיועד לתובעים נכות מעבודה מהמוסד לביטוח לאומי ועליהם להגיש כתב ויתור סודיות רפואית.
בטופס זה התובע מוותר על על הסודיות הרפואית ומבקש למסור מידע למוסד לביטוח לאומי.