ביטוח לאומי-טופס אישור למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה – עצמאי (283) להורדה

טופס זה משמש למתן טיפול רפואי ראשוני לעצמאים אשר נפגעו בתאונת עבודה. על העצמאי למלא טופס זה ולהגיש אותו בקופת החולים שבה הוא חבר.
הנחיות נוספות והסברים ניתן למצוא בטופס להורדה.