ביטוח לאומי-טופס איגרת הסבר למוזמן לוועדה רפואית – נפגעי עבודה (759) להורדה

עלון מידע של המוסד לביטוח לאומי עבור מי שנפגע בעבודה והוזמן לוועדה רפואית.
איגרת המידע של המוסד לביטוח לאומי כוללת דברי הסבר על התהליך שעובר הנבדק בוועדה.