ביטוח לאומי-טופס תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (7801) להורדה

הגשת תביעה לקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי היא עבור מי שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, איבד את הכושר להשתכר, או שכושרו להשתכר הצטמצם ב-50%.
יש לצרף לתביעה אישורים רפואיים, תלושי שכר ומסמכים נוספים הנדרשים להגשת התביעה- ראו בטופס להורדה את הפירוט המלא.