ביטוח לאומי-טופס לרון – כתב ויתור סודיות רפואית – (7116) להורדה

כתב ויתור סודיות רפואית לרון עבור גמלת נכות כללית-לרון.