ביטוח לאומי-טופס כתב ערר על ההחלטה של המוסד לביטוח לאומי (7810) להורדה

טופס 7810 מיועד להגיש ערר על החלטת פקיד תביעות על אי כושר ו/או החלטת רופא מוסמך בדבר אחוזי נכות רפואית.
יש למלא את כל פרטי המבוטח בטופס ולנמק את הסיבה לערעור.