ביטוח לאומי – טופס 5422 בקשה להפסקת/חידוש מזונות להורדה

מיועד לזוכה בתיק מזונות במקרה של הפסקה או חידוש של הבקשה למזונות. לא ניתן לשלוח את הטופס בדואר.