ביטוח לאומי-טופס 5406 בקשה להפסקת הליכים בהוצאה לפועל להורדה

מיועד לאשה המגישה בקשה לקבלת מזונות מהביטוח הלאומי והחייבת להמציא אישור מהוצאה לפועל כי סגרה את התיק נגד החייב.
חלק עליון יש למלא ע"י המבקשת, חלק תחתון ע"י הוצאה לפועל.